HEINÄSEN TAIDESÄÄTIÖN NAIVISTINEN KOKOELMA

Heinäsen Taidesäätiön Naivistinen kokoelma

Naivismi-termi pohjautuu ranskankieliseen sanaan naïve, joka voidaan suomentaa lapsekkaaksi, vilpittömäksi ja luonnolliseksi. Kuvataiteen isminä naivismi määritellään monimuotoiseksi esittäväksi taidesuuntaukseksi, joka pyrkii yksinkertaiseen ja perinteisistä taideopeista, perspektiivistä ja mittasuhteista vapaaseen ilmaisutapaan. Usein naivistisiin teoksiin sisältyy myös kertomus.

 

Heinäsen taidesäätiön naivistinen kokoelma sisältää 145 teosta, jotka on toteutettu eri tekniikoilla. Taiteilijoita, naivisteja on edustettuna yhteensä 45 kappaletta. Suurin osa heistä on kotimaisia tekijöitä, mutta joukkoon mahtuu myös kansainvälisiä nimiä. Kokoelmaa kartutettiin noin parinkymmenen vuoden ajan. Ensimmäinen teososto oli Håkan Brunbergin Sirkus vuonna 1968. Hankinnat tehtiin lahjoittajien, Aira ja Kalevi Heinäsen mieltymysten mukaisesti pyrkien monipuolisuuteen ja kattavuuteen. Kokoelma lahjoitettiin Oulun taidemuseolle vuonna 1987.