HEINÄSEN TAIDESÄÄTIÖN NAIVISTINEN KOKOELMA

TAITEILIJAT

Hänninen, Einar (1898-1995)

  • juvalainen itseoppinut taidemaalari,
  • rakennusmestari, kuvataideopintoja työväenopistossa
  • kuoli Helsingissä

 

Takaisin