HEINÄSEN TAIDESÄÄTIÖN NAIVISTINEN KOKOELMA

TEEMAT

Ihmiset

Naivistiset teokset kuvaavat usein ihmistä, jonka arjesta, unelmista, iloista ja suruista kerrotaan joko humoristisella, sadunomaisella tai jopa eriskummallisella ja groteskillakin tavalla. Silti perusvire ja sanoma säilyvät positiivisena.


Suurin osa Heinäsen taidesäätiön naivistisen kokoelman teoksista edustaa tätä aihepiiriä. Ihmisiä käsittelevät teokset voidaan sisällön ja käsittelytavan perusteella jakaa muutamaan alaluokkaan. Niitä ovat muoto- ja ryhmäkuvat sekä kansankuvaukset, kansallisuudet ja perheaiheet.

Muotokuvat

Muotokuva voi olla tyyliltään pää-, rinta-, puolivartalo- tai kokovartalokuva. Malli voidaan esittää joko suoraan edestä, osittain sivulta puoliprofiilista tai täysin sivulta katsottuna eli profiilista. Kaikista näistä asennoista löytyy kokoelmasta esimerkkejä. Joukkoon mahtuu myös useita taiteilijoiden omakuvia, kuten Tuomas Mäntysen Lippalakissa, Mika Palovaaran Torvisimpukan kuuntelija ja Virpi Vanaksen Kevätikkuna.

Katso teokset >

 

Ryhmäkuvat

Ryhmäkuvat ovat muotokuvamaalauksen yksi alalaji. Kuvauksen kohteena on tuolloin kaksi tai useampi henkilö. Tyylillisesti aihevalinnat saattavat olla hyvin erilaisia ja kirjavia. Ne voivat ulottua sisällä salissa tapahtuvasta fiinistä edustustilaisuudesta ryhmävoimaa kuvaaviin joukko-osastoihin ja ulkona pidettäviin monenlaisia kulkijoita kuvaaviin toritapahtumiin.

Katso teokset >

 

Perhe

Osa naivisteista kuvaa todellisia, omaan elämäänsä linkittyviä tapahtumia, osa kertoo teoksessaan täysin keksityn tarinan. Perheaiheista on löydettävissä selkeästi molempiin kategorioihin linkittyvien teosten ohella myös rajatapauksia. Esimerkiksi Hannu Riikosen maalaukset pohjautuvat osittain omaelämänkerrallisiin kokemuksiin, mutta mukaan on tarkoituksellisesti sekoitettu myös kuvitteellista ainesta.

Katso teokset >

 

 

Kansankuvaukset

Kansankuvaukset ilmaisevat tietylle kulttuurille ja ympäristölle ominaisia toimintatapoja ja piirteitä. Ne voivat esittää yksittäistä ihmistä ja hänen elämäänsä, tai ne voivat olla laajempia kansaa ja heimoa kuvaavia teoksia. Padasjokelaisen Enni Idin öljymaalaukset kertovat monien tapahtumien ohella myös pienviljelijöiden, Iitan ja Eemelin elämästä ennen teollistumista.

Katso teokset >

 

Kansallisuudet

Kansallisuus kertoo henkilön kuulumisesta tiettyyn kansakuntaan. Naivistisissa teoksissa saatetaan usein viitata eksoottisiin kansallisuuksiin, maanosiin tai maihin. Silti ihmisen elämänmeno nähdään hyvin samankaltaisena omalle kulttuurille ja asuinympäristölle vieraista elementeistä huolimatta. Olipa kyseessä sitten kotoinen sahdinkeittäjä, kuuta palvova tseremissi tai musisoiva meksikolainen samat inhimilliset lainalaisuudet koskevat kaikkia.

Katso teokset >